пʼятниця, 22 березня 2013 р.

Вправа "Вислухай - поверни"

Мета: Тренувати навички активного слухання та партнерської взаємодії

План-конспект:
1. Ведучий пропонує учасникам, встановлюючи контакт очима, об'єднатися у пари Для цього необхідно мовчки ("домовившись" очима з іншим учасником), знайти собі пару і визначитись, хто з вас буде партнером А, а хто партнером Б.
2. Ведучий надає учасникам інструкцію: "Партнер А розповідає партнеру Б все, що він хотів би повідомити на цей момент про себе На це відводиться 3 хвилини."
3. Коли учасники виконають завдання ведучий повідомляє: "Тепер партнер Б, який слухав партнера А, повертає все, що почув, говорячи: "Я почув, що ти..." і розповість все, що він почув. На повернення інформації партнеру Б також відводиться 2 хвилини.
4. Далі ведучий говорить про те, що партнери міняються ролями - партнер Б розповідає партнеру А протягом 2хв. все, що він хотів би розповісти про себе. Ведучий слідкує за часом.
Потім партнер А повертає почуту інформацію партнеру Б, починаючи словами: "Я почув що ти..."
5. Ведучий проводить обговорення по запитаннях:
- Чи вистачило часу на розповідь?
- Що було легше: слухати чи відтворювати інформацію?
- Коли слухали, що відчували? А коли переказували?\
- Чи повністю була відтворена інформація?
- Що допомагало правильо зрозуміти партнера?
- Чи допомагали вам: поза вашого партнера, вираз його обличчя, якісь рухи його рук тощо?

понеділок, 11 березня 2013 р.

Заняття-гра: Попит

Заняття-гра
Тема: Попит.
Мета: сформувати поняття «попит», «величина попиту», «закон попиту», вчити аналізувати поведінку споживачів на конкурентному ринку, зміну попиту під впливом нецінових факторів; розвивати  логіку мислення; виховувати почуття колективізму, внутрішню культуру.
Обладнання: підручник, індивідуальні картки з тестами, плакат «Попит».
Хід заняття
Навіть із папуги можна зробити
освіченого політ економа – все,
що він повинен вивчити, -
це два слова: «попит» і «пропозиція».
П.Самуельсон «Економікс»
І. Організаційний момент
ІІ. Мотивація навчальної діяльності
-         Усі ми з вами споживачі. Тисячі різних товарів чекають нас на ринку. Але чому ми купуємо тільки деякі з них, чому ми купуємо різну їх кількість, від чого залежить наш вибір, як все це відображається на ринку? На ці питання ми повинні сьогодні дати відповідь на уроці, тема якого «Попит». Так ми наблизимось з вами до стану освічених економістів.
ІІІ. Актуалізація опорних знань:
-         Що ми вже знаємо про поведінку споживача?
1.     Споживач веде себе раціонально, тобто прагне розпорядитися доходами з максимальною користю.
2.     Споживач керується своєю суб’єктивною оцінкою потреби.
3.     Оцінка споживчого блага залежить від кількості блага.
4.     Споживач постійно змінює структуру споживання.
Які ще фактори впливають на дії споживачів, сьогодні ми з вами зясуємо.
ІV. Вивчення нового матеріалу
Ситуаційна гра «Попит».
Продається книга «Економікс»  К.Р.Макконнелла  і  С.Л.Брю. Вона допоможе вам глибше пізнати закони економіки, навчить, як вести себе раціонально в ринкових умовах, вона допоможе стати справжніми громадянами, що розуміють економічну політику держави і втілюють її в життя.
      (Учням пропонується «купляти» книгу за ціною 10, 25, 50, 75, 100 грн. Одночасно на дошці заповнюється таблиця «Шкала попиту», за даними таблиці будується графік попиту, записується алгебраїчний вираз функції попиту.)
Ціна, грн..
Кількість книг, шт..
10

25

50

75

100

Обговорення результатів гри.
-         Що ж таке попит? (Кількість продукції, яку покупці готові (бажають і можуть) придбати за кожним з можливих рівнів цін.)
-         А величина попиту? (Кількість товару, яку споживачі готові придбати при певному рівні цін.)
-         - Сформулюйте закон попиту. (Чим вища ціна на товар, тим менша величина  (обсяг) попиту і навпаки.)
Словник.
Ціна
Price
Кількість
Quantity
Попит
Demand
Взаємозамінні товари
Substitutes
Взаємодоповнюючі товари
Complements
Закон попиту
Law of demand
Ринковий  попит
Market demandРобота у групах
Завдання:
1.     Визначити, яку залежність між цінами та попитом ілюструє крива попиту (пряму, прямо пропорційну, обернену, обернено пропорційну). Чим це пояснити?
2.     Дайте відповідь на питання: чому крива попиту спадна?
3.     Використовуючи свої загальні знання і текст підручника, визначте, які фактори впливають на зміну попиту.

V. Закріплення засвоєних знань.
Робота з таблицею «Попит».
Тестування.
1.     Закон попиту полягає в тому, що:
А) чим більший прибуток споживачів, тим вищий попит;
Б) величина попиту визначається величиною пропозиції і обсягом прибутку споживачів;
В) чим вища ціна товару, тим менша величина попиту;
Г) чим менша величина попиту, тим вища ціна товару.
2. Зсув кривої попиту праворуч вгору від Д1 до Д2 швидше за все може бути викликаний:
А) відміною дотацій споживачам;
Б) зниженням обсягів виробництва даного товару;
В) зниження ціни товару-субституту;
Г) зменшенням ціни комплементарного товару.
3. Зсув кривої попиту на вітчизняне морозиво ліворуч і вниз від Д1 до Д2 не може бути викликаний:
А) приходом зими;
Б) зниженням прибутків населення;
В) зростанням імпорту морозива;
Г) зростанням ціни морозива.

4.     Величина попиту на товар – це:
А) кількість покіпців, які готові придбати товар за даною ціною;
Б) кількість товару, яка задовольняє потреби покупців за даної ціни товару;
В) кількість товару, яку споживачі мають можливість купити за даної ціни товару;
Г) кількість товару, яку споживачі готові придбати за даною ціною.
5. Зсув  кривої  попиту на «Фанту» ліворуч і вниз швидше за все пов'язаний із:
А) зростанням пропозиції;
Б) зменшенням прибутків населення;
В) зростанням прибутків населення;
Г) збільшенням ціни «Фанти».
6. Зсув кривої попиту праворуч означає, що:
А) виробники пропонують більшу кількість продукту за будь-якою ціною;
Б) величина попиту збільшилась за будь-якої ціни;
В) попит зменшився;
Г) потреба в даному продукті збільшилась.

VI. Підведення підсумків уроку.
VII. Домашнє завдання.


Заняття – тренінг
Тема. Монополія. Конкуренція.
Мета: розглянути поняття «конкуренція», «монополія»; ознайомитися з видами монопольної конкуренції, олігополією; вивчити вплив і значення конкуренції в умовах ринкової економіки; розвивати пам'ять, увагу, економічне мислення, кмітливість і практичні навички; виховувати вміння відстоювати власну позицію, почуття поваги до  себе і товаришів.
Обладнання: роздатковий матеріал, маркер, папір.
Хід  заняття
Конкуренція – це життя
торгівлі і смерть торговців.
Елберт Хоббард
І.Організаційний момент
ІІ.Актуалізація опорних знань
-         Назвіть загальні риси ринкової економіки.
-         Що таке «Економічна свобода» в економіці?
-         Як ринок вирішує проблему «Що виробляти»?
-         Що таке конкуренція? Якій формі власності це визначення притаманне найбільше? Чому?
-         Які наслідки конкуренції? Як ви розумієте поняття «монополія»? Як між собою пов’язані ці поняття?

ІІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної  діяльності
Конкуренція – явище, яке притаманне сьогоденню і стосується не тільки економічних відносин. У суспільстві також найкращих результатів досягає найрішучіша, найрозумніша та ініціативна людина, адже слово «конкуренція» значить «зіткнення». Зіткнення інтересів у різноманітних сферах діяльності. Гарно це чи погано? Цілком зрозуміло, для переможця це визнання, для переможеного – привід краще попрацювати над собою. Конкуренція – це потужний життєвий стимул. Бути найкращим майже неможливо, але бути необхідним цілком прийнято для кожного з нас.
            Конкуренція розвиває фантазію, притмушує мислити, експериментувати, діяти. У житті не завжди перемагає той, хто має більше грошей або «корисних» зв’язків.
            Конкуренція різноманітна і має різні стратегічні ігри, з якими ми і познайомимося на нашому занятті.

ІV. Вивчення нового матеріалу
Учитель:
            В умовах прагнення кожною фірмою максимізації прибутку, а отже, розширення  масштабів господарської діяльності, фірми виступають по відношенню одна до одної як конкуренти. Під економічною конкуренцією вважають змагання економічних агентів на ринку за надання переваги з боку споживачів.
            У конкуренції програє той, хто не може обертатися на віражах економічного прогресу.
            Однією з причин ворожості до конкуренції є те, що перед людьми у світі економіки завжди постає дилема: або докласти великих зусиль і випередити тих, хто досяг значних успіхів, або ж частково, а потім і повністю втратити свій прибуток. Конкуренція створює своєрідне економічне примушення, потребує підтримувати високу  ділову активність, постійно шукати нові можливості економічного зростання. У протилежному випадку треба піти зі сфери підприємництва, підкоритися втраті високих прибутків.