четвер, 20 червня 2013 р.

Сільський зелений туризм

Сільський зелений туризм


Буковинський край є базовим у галузі туризму. Учасники шкільної академієї підприємництва відвідали садибу "Гірська казка" в селі Підзахаричі, де їх радо зустріла господарі Фалафівка Євдокія Іванівна та Фалафівка Василь Васильович. Вони ознайомили учнів з веденням власної справи – розвитком сільського зеленого туризму та ділилися своїми думками стосовно особливостей організації підприємницької діяльності в сфері сільського зеленого туризму.
Сюди приїжджають відпочити й оздоровитися туристи з різних куточків України.
Сільський зелений туризм - це один із напрямків діяльності, за яким можна започаткувати свою власну справу.

вівторок, 4 червня 2013 р.

Психолого-економічне заняття "Моє професійне майбутнє"

Моє професійне майбутнє
Психолого-економічне заняття


Професійне   самовизначення в період ранньої юності дуже важливе. Воно є досить тривалим  і багаторівневим процесом, від якого залежить подальший професійний та особистісний  добробут людиниДля створення програм консультування у профорієнтації потрібно обрати розвивальну  стратегію для професійного самовизначення.  Насамперед слід допомогти побачити й усвідомити свої проблеми, стимулювати розвиток особистості, окреслити зону можливих дій  для розвязання проблеми, висвітлити сильні, слабкі сторони та потенціал людини, означити кроки  до особистісного зростання, розвинути в учнів зацікавленість і потребу в самозміні. Необхідність робити вибір професії — не лише елемент  професійного розвитку, а й можливість відчути власну свободу та відповідальність за те, відбувається.
Гіпотеза полягає в тому, що у підлітковому віці мета життя майже завжди набирає форми  образу майбутньої професії. Саме тому поетапне навчання підлітка вміння самовизначатися у професійній  сфері, формування в ньому  образу свого професійного майбутнього рівнозначне навчанню конструювати свою мету життя.

Мета тренінгу: знаходження власного об-разу «Я», набуття вмінь, необхідних при виборі професії, просування у своєму процесі вибору  фаху, прийняття рішення через побудову життєвої  мети.
Роботу умовно можна поділити на 3 етапи, які включають 7 тренінгових занять:

І.Ознайомчий етап.
Заняття 1. Знайомство.
Заняття 2. Моя лінія життя.
II.      Етап опанування вмінь і прийомів вибору професії.
Заняття 3. Знайомство зі світом професій.
Заняття 4. Уміння приймати рішення.
Заняття 5. Прийоми впевненої поведінки.
III.   Етап створення професійних планів.
Заняття 6. Планування професійного шляху.
Заняття 7. Я і майбутня професія.
ЗАНЯТТЯ 1. ЗНАЙОМСТВО


Мета: сформувати групу учасників, прийняти правила роботи, актуалізувати знання про відомі професії, розвивати логічне мислення.
Вступ. Пояснення структури роботи і мети за­няття
Вправа «Знайомство»
Учасники передають один одному якийсь предмет і розповідають про свої сильні та слабкі сторони, інтереси, захоплення. Потім усі вислов­люють почуття, які виникли під час розповіді про себе.
Вправа «Автобусна зупинка»
Учасники діляться на три групи, у кожної є аркуш паперу, на якому написано «Знати, вміти, відчути». На них вони вказують свої очікування від участі у  занятті, нові знання, навички та відчуття, які хочуть отримати.
Вправа «Найнезвичніша характеристика»
Мета: підвищення рівня орієнтації у світі професій


Учасникам пропонують незвичайні характе­ристики професій, а вони мають назвати, про які спеціальності йдеться (найзеленіший, най- солодший фах).
Вправа «Ланцюг професій»
Вправа полягає у розвитку вміння виділяти спільне й відмінне. Називають професію, в чо­мусь близьку до початкової (металург — кухар — різник — слюсар — автослюсар — таксист).
Вправа «Професія на літеру»
Мета: актуалізація поточних знань і розши­рення знань про світ професій.
Учасники добирають назви професій на літери
М, Н, О, Ч, Ц, Я.
Обговорення заняття. Обмін враженнями

ЗАНЯТТЯ 2. МОЯ ЛІНІЯ ЖИТТЯ
Мета: розвивати навички побудови власної лінії життя й аналізу важливих подій, активізу­вати процес самопізнання.
Привітання та обговорення актуальних відчут­тів, емоцій і очікувань
Обговорення попереднього заняття
Чим запам’яталось? Які думки викликало, що хотілося б обговорити додатково?
Оголошення теми і плану роботи
Методика «Моя лінія життя»
На малюнку зображують свій життєвий шлях у вигляді вектора. Початком є точка народжен­ня, хрестиком позначають себе в поточний момент і вказують вік, кружечком — де хотілося бути, на цьому проміжку вказуються вагомі події чи періоди життя. Планується майбутнє життя.
Вправа «Події мого життя»
Вправа є продовженням попередньої, але під кожною подією відмічають відповіді на запитан­ня: хто допомагав чи допоможе в певній події, хто заважав чи заважатиме, кого найбільше по­радували чи порадуєте, кого засмутили. Зверніть увагу, кого найчастіше згадували.
Вправа «Прогулянка в гори»
Учасники діляться на пари і зображують життя у вигляді гірських вершин — періодів, в яких були найбільші здобутки, називають ці вершини. Потім згадують усі дрібниці важливих подій і розповідають про них одне одному. Головними є почуття, що супроводжували подію.
Вправа «Паркани та яри»
Один з учасників, який сформулював свою професійну мету, сідає навпроти інших. Усі ви­значають складнощі на шляху досягнення цілі та їхнє подолання. Кожен називає проблему, а перший учасник відповідає, пропонуючи свої варіанти відповіді.
Обговорення результатів заняття, отриманих вражень і нових знань
ЗАНЯТТЯ 3. ЗНАЙОМСТВО ЗІ СВІТОМ ПРОФЕСІЙ
Мета: розширення уявлення про світ профе­сій, розвиток позитивного ставлення до різних професій, установлення різниці між професією та спеціальністю.
Привітання та обговорення актуальних відчут­тів, емоцій і очікувань
Обговорення попереднього заняття
Чим запам’яталось? Які думки викликало, що хотілося б обговорити додатково?
Оголошення теми і плану роботи, аналіз афо­ризму
Вправа «Професія — спеціальність»
Пояснення учасникам співвідношення понять «професія» та «спеціальність». Спочатку психолог називає спеціальність, а учні — відповідні їй про­фесії. У наступному завданні називають професії, а учасники — відповідні їм спеціальності.
Вправа «Зірковий час»
Група ділиться на дві команди, їм називають професію і дають час для вибору «радості» (за­ради чого представники цієї професії живуть), що для них головне. Потім по черзі називають радості, визначають, яка з команд найбільш по­вно і правильно назвала «радості».
Вправа «Угадай професію»
Кожній із двох команд дають професію, яку вони, не вказуючи, повинні описати за осно­вними характеристиками. Спробуйте вгадати професію протилежної команди.
Вправа «Радник»
Кожен з учасників стає «профконсультантом» для своїх товаришів. На окремих папірцях необ­хідно написати рекомендації прб вибір професій, навчального закладу.
Обговорення результатів тренінгу, отриманих вражень і нових знаньЗАНЯТТЯ 4. УМІННЯ ПРИЙМАТИ РІШЕННЯ
Мета: конкретизувати власні професійні цілі, допомогти  осмислити відповідальність за правильний вибір професії:
Привітання та обговорення актуальних відчуттів, емоцій  і очікувань
Обговорення попереднього заняття
Чим зппам’яталося? Які думки викликало, що хотілося б обговорити додатково?
Оголошення теми та проведення вправ
Вправа«Жив у бабусі сіренький козлик»
Учасники обговорюють, хто винен у тому, що від козлика  залишились ріжки та ніжки: сам козлик, сірий вовк чи бабуся. Далі малюють діаграму відповідальності за вибір професії: вчителів, батьків, самого себе, друзів, профконсультанта.
Вправа «Силове поле вибору професій»
Група аналізує фактори,  які впливають на професійне  самовизначення: позиція старших членів родини, товаришів, друзів, учителів, власні професійні плани, здібності, поінформованість, улюблені заняття.
Вправа «Гра в лотерею»
Випадковий вибір  професій.
Усі пишуть на 3 папірцях професії, якими хотіли б займатися, потім картки перемішують  і кожен тягне одну із них. Підраховують кількість  збігів професій і людей, які їх написалию, обговорюють, що трапляється, якщо займаєшся  не своєю справою.
Вправа «Продовження казки про зайця»
Психолог  розказує казку до моменту, коли зайцю дали  лисячу шубку, щоб він не змерз.Учасники  діляться на дві групи і придумують продовження казки. Що трапляється з людьми, якщо вони починають виконувати чужу професійну роль?
Обговорення  заняття
Поділіться  отриманими враженнями від нових знань, від позитивних і негативних сторін, складнощів,  цікавого в роботі групи.
ЗАНЯТТЯ 5. ВПЕВНЕНА ПОВЕДІНКА
Мета: набути навичок упевненої поведінки, розвивати  вміння планувати професійне майбутнє, конкретизувати його.
Привітання  та обговорення актуальних відчут­тів, емоцій  і очікувань
Опишіть їх якимось кольором.
Обговорення попереднього заняття
Чим запам’яталося? Які думки викликало, що хотілося б обговорити додатково?
Оголошення теми і плану роботи
Вправа «Мої позитивні риси»
Учасники по черзі кидають один одному м’яча і розповідають про свої сильні сторони.
Вправа «Приймальна комісія»
Оберіть п’ять осіб для уявної приймальної ко­місії. Один з учнів вступає до вишу і намагається пройти співбесіду в цієї приймальної комісії. Обговоріть поведінку та розмову абітурієнта і приймальної комісії.
Вправа «Як ти?»
По черзі сусіду праворуч кажуть про його стан у поточний момент. Той, кому це сказали, сам описує свій настрій.
Вправа «Зустріч через 10 років»
Учасники діляться на пари.
Психолог. Уявіть, що ви зустрілися через 10 років. Що трапилося за цей час? Чим ви займа­єтесь?
Учні по черзі розповідають.
Обговорення заняття
Поділіться отриманими враженнями від но­вих знань, від позитивних і негативних сторін, складнощів, цікавого в роботі групи.
ЗАНЯТТЯ 6. ПЛАНУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ШЛЯХУ
Мета: засвоїти навички самостійного плану­вання професійного шляху, конкретизувати про­фесійні плани, актуалізувати знання про ринок праці.
Привітання та обговорення актуальних відчут­тів, емоцій і очікувань
Опишіть їх якимось кольором.
Обговорення попереднього заняття
Чим запам’яталося? Які думки викликало, що хотілося б обговорити додатково?
Оголошення теми та плану роботи
Вправа «Навчання стратегії вибору»
Обговорення факторів, які необхідно врахо­вувати при виборі професії: подальше майбутнє, професійна мрія, наближення до професійної мети, знання про себе, знання шляхів підготовки для досягнення мети, підготовка до професії, за­пасні варіанти.

Вправа «Помилки при виборі професії»
Учасники намагаються виділити якомога біль­ше помилок при виборі професії: неврахування мінусів професії, вибір через престижність, ви­сока оплата праці, вплив близьких, ототожнення навчального предмета з професією, стереотипи.
Вправа «Інформація про актуальний ринок праці та професійно-навчальний простір»
Учасники діляться на дві команди і готують по­відомлення про спеціальності, які можна отримати в їхньому місті та заклади освіти, які вони знають.
Закріплення матеріалу опитування
   Чи кожен може досягти успіху в будь-якій діяльності?
   Які вимоги висуває професія до людини?
   Що допомагає в опануванні професії?
   Що заважає?
   Що треба враховувати при прийнятті рі­шення при виборі професії?
Обговорення заняття
Поділіться отриманими враженнями від но­вих знань, від позитивних і негативних сторін, складнощів, цікавого в роботі групи.
ЗАНЯТТЯ 7. Я І МАЙБУТНЯ ПРОФЕСІЯ
Мета: узагальнення професійних планів, пе­редбачення можливих професійних перешкод, створення позитивного настрою на подальше планування професійної кар’єри.
Привітання та обговорення актуальних відчут­тів, емоцій і очікувань
Опишіть їх якимось кольором.
Обговорення попереднього заняття
Чим запам’яталося? Які думки викликало, що хотілося б обговорити додатково?
Оголошення теми і плану роботи
Вправа «Якби... я став би...»
Учасники по черзі називають обставини, які впливають на кінцевий вибір професії. Починають словами «Якби у мене...», потім оби­рають обставини, які могли б вплинути на вибір професії. Учні діляться на пари й обговорюють ті обставини, які вони обрали: «Якби... я став би...», роблять висновки.
Вправа «Збираємо валізу»
На папірцях учасники пишуть кожному з гру­пи побажання, які кладуть у «валізу». Побажання мають спонукати кожного замислитися і зважити всі аргументи при виборі кар’єри.
Обговорення результатів заняття
Обмін враженнями та новими знаннями
Анкетування
Психолог. Наш тренінг «Моє професійне май­бутнє» завершується. Наостанок пропоную вам запитання, які допоможуть виявити ваші вра­ження від проведеної роботи та побажання на майбутнє.
1.  Вкажіть ваше прізвище, ім’я, по батькові.
2.  Чи готові ви здійснити свій професійний вибір?
3.  Чи впевнені у своєму виборі? Підкресліть правильну відповідь:
     так;
     сумніваюся;
     ні, невпевнений.
4.  Чи впливав хтось на ваш вибір?
5.  Чи отримали ви достатньо додаткової ін­формації про вибір професії?
6.  Як ви гадаєте, чи допоможуть вам знання, отримані під час тренінгових занять?
7.  Де ви могли б застосувати отримані знання?
8.  Чи хотіли б якимось чином змінити чи до­повнити тренінгову програму?

пʼятниця, 17 травня 2013 р.

Заняття – тренінг "Монополія. Конкуренція"

Заняття – тренінг
Тема. Монополія. Конкуренція.
Мета: розглянути поняття «конкуренція», «монополія»; ознайомитися з видами монопольної конкуренції, олігополією; вивчити вплив і значення конкуренції в умовах ринкової економіки; розвивати пам'ять, увагу, економічне мислення, кмітливість і практичні навички; виховувати вміння відстоювати власну позицію, почуття поваги до  себе і товаришів.
Обладнання: роздатковий матеріал, маркер, папір.
Хід  заняття
Конкуренція – це життя
торгівлі і смерть торговців.
Елберт Хоббард
І.Організаційний момент
ІІ.Актуалізація опорних знань
-         Назвіть загальні риси ринкової економіки.
-         Що таке «Економічна свобода» в економіці?
-         Як ринок вирішує проблему «Що виробляти»?
-         Що таке конкуренція? Якій формі власності це визначення притаманне найбільше? Чому?
-         Які наслідки конкуренції? Як ви розумієте поняття «монополія»? Як між собою пов’язані ці поняття?

ІІІ. Мотивація навчальної та пізнавальної  діяльності
Конкуренція – явище, яке притаманне сьогоденню і стосується не тільки економічних відносин. У суспільстві також найкращих результатів досягає найрішучіша, найрозумніша та ініціативна людина, адже слово «конкуренція» значить «зіткнення». Зіткнення інтересів у різноманітних сферах діяльності. Гарно це чи погано? Цілком зрозуміло, для переможця це визнання, для переможеного – привід краще попрацювати над собою. Конкуренція – це потужний життєвий стимул. Бути найкращим майже неможливо, але бути необхідним цілком прийнято для кожного з нас.
            Конкуренція розвиває фантазію, притмушує мислити, експериментувати, діяти. У житті не завжди перемагає той, хто має більше грошей або «корисних» зв’язків.
            Конкуренція різноманітна і має різні стратегічні ігри, з якими ми і познайомимося на нашому занятті.

ІV. Вивчення нового матеріалу
Учитель:
            В умовах прагнення кожною фірмою максимізації прибутку, а отже, розширення  масштабів господарської діяльності, фірми виступають по відношенню одна до одної як конкуренти. Під економічною конкуренцією вважають змагання економічних агентів на ринку за надання переваги з боку споживачів.
            У конкуренції програє той, хто не може обертатися на віражах економічного прогресу.

            Однією з причин ворожості до конкуренції є те, що перед людьми у світі економіки завжди постає дилема: або докласти великих зусиль і випередити тих, хто досяг значних успіхів, або ж частково, а потім і повністю втратити свій прибуток. Конкуренція створює своєрідне економічне примушення, потребує підтримувати високу  ділову активність, постійно шукати нові можливості економічного зростання. У протилежному випадку треба піти зі сфери підприємництва, підкоритися втраті високих прибутків.


середа, 15 травня 2013 р.

БІЗНЕС-ІДЕЯ

ТЕМА. БІЗНЕС-ІДЕЯ.
Мета уроку: навчити учнів оцінювати та вибирати бізнес-ідею на основі принципів споживацької актуальності, прибутковості, конкурентоздатності, перспективності бізнес-ідеї та реальності розробки бізнес-плану.
Обладнання: роздатковий і демонстраційний матеріал.
Хід заняття
І.Організаційний момент.
ІІ. Мотивація навчальної діяльності.
Слово вчителя.
Цікава бізнес-ідея – запорука успішного бізнесу. Ви всі любите морозиво «Ескімо». Ідея виготовлення такого морозива зявилася випадково. Одного разу одинадцятирічний Френк Еппрсон випадково залишив увечері склянку з лимонадом на ганку будинка. У склянці була паличка для перемішування. Тієї ночі ударив мороз. Забудькуватий Френк виявив ранком крижаний циліндр із вмерзлою паличкою. Так у 1905 році було винайдено ескімо на паличці.
Років через десять або двадцять той самий Френк Епперсон щосили торгував прохолодними напоями в міському парку Окленда, штат Каліфорнія. Коли людині доводиться весь день стояти на ногах і вичавлювати сік із фруктів, вона починає поступово філософствувати. Епперсон вирішив: якщо вже доля звела з лимонадом, треба зайнятися ескімо. Він згадав про епізод із замерзлим у ту морозну ніч лимонадом і вирішив припинити торгівлю напоями.
            Він почав готувати лимонади, заморожені на паличці, і продавати їх у тому ж міському парку. Він називав ескімо «Епсикл», з’єднавши своє прізвище зі словом «айсикл» (icicle - бурулька). Спочатку цей товар нікого не зацікавив, навіть його власних дітей, які почали називати ескімо «Popsicle» (Батькові бурульки). Ця назва й закріпилася у дещо зміненому виді. «Popsicle» здобув найбільшу популярність на літніх спортивних іграх у 1920 році.


      ІІІ. Повідомлення теми і завдань уроку
-         Сьогодні ми розглянемо ринок споживачів нашого міста і пошукаємо цікаві бізнес-ідеї для власного бізнесу.
IV. Вивчення нового матеріалу
Слово вчителя.
Бізнес-ідея може передбачати такі варіанти продукту фірми: новий продукт і новий ринок споживачів – найбільш ризиковий вид створення власної справи, однак прямо пов'язаний із підприємництвом і креативністю в бізнесі. Тут найголовніше – зорієнтуватися на споживача, його мотиви, потреби. Звичайно, перевірка ідеї передбачає маркетинговий аналіз і сегментацію потенційного ринку. Старий продукт і новий ринок споживачів. Тут ідеться про стадії зростання бізнесу та розширення ринку продукту. Якщо передбачається входження нового бізнесу зі старим продуктом, тоді слід враховувати прибутковість бізнес-продукту фірми, що створюється, реальні труднощі в боротьбі з конкурентами, можливість зайняти ринкові ніші.
Вибір сфери підприємництва та виду бізнесу за допомогою методу «мозковий штурм».
Група обирає секретаря, який фіксуватиме ті ідеї, що виникають під час штурму.
Проводиться первісне обговорення й уточнення умови задачі.
Головна мета – видати якомога більше можливих рішень. У тому числі тих, які,  на перший погляд, видаються не досить вдалими. Іноді є сенс припинити етап раніше, якщо ідеї вичерпалися.
Усі висловлені ідеї група розглядає критично за відповідними критеріями (додатковий матеріал). При  цьому дотримується основного правила: у кожній ідеї бажано знайти щось корисне, раціональне зернятко, можливість удосконалити цю ідею або хоча б застосувати в інших умовах.
Спікер або аналітик команди розповідає про найцікавіші ідеї та вписує їх до дерева рішень на дошці.
Результат
На дошці зображено дерево рішень класу (10-12 бізне-ідей).
Учитель:
-         Які види бізнес-продукту запропоновані?
-         Чи існує незадоволений попит на деякі види бізнес-продукту (старий продукт і новий ринок споживачів)?
-         Чи існують перспективи зростання попиту на новий (модифікований) бізнес-продукт на старому ринку?
-         Чи буде актуальним новий бізнес-продукт на новому ринку з позиції існування усвідомленої або неусвідомленої споживацької потреби?
Можливі варіанти ідей – прокат роликових ковзанів, оформлення свят кульками, боулінг, спортивний зал, косметичний салон, миття автомобілів, стоматологічна дитяча клініка з лікарями в казкових костюмах, квітковий магазин, магазин чистих продуктів, кав’ярня.

V. Закріплення вивченого матеріалу.
Виконання вправ на узагальнення та систематизацію навчального матеріалу.
-         Світ бізнесу надзвичайно багатогранний, ніби море. І важко орієнтуватись у ньому без компасу. А компас – це певні правила, якими має користуватися підприємець. Щоб заробити чималі гроші та нажити слави успішної людини, бізнес має знати три основні правила:
1.     На першому місці має бути турбота про покупця.
2.     Справа, яку ви розпочинаєте, має вам подобатися.
3.     Потрібно розрахувати свої сили.

Розглянемо таку ситуацію.
Двоє приятелів вирішили зайнятися бізнесом. Вони дуже люблять тварин. Перший вирішив заробити гроші, допомагаючи кому-небудь доглядати за тваринами, а інший надумав відкрити звіринець.
-         Як ви гадаєте, хто з них швидше досягне успіху в підприємницькій діяльності? Чому?
(Той, хто доглядає, наприклад, за чиїмсь собакою, заробляє гроші.
Йому не потрібні помічники. Його приятель, який вирішив створити звіринець, має менше шансів на успіх. Він зіткнеться з купою проблем: знайти кошти, купити тварин, корм, запросити обслуговуючий персонал. Подолати ці проблеми самотужки важко.)

Ситуація:
Ще в дитинстві Юрій навчався майстерно робити з різнокольорового дроту різні прикраси: персні, брошки, браслети. Він вирішив відкрити свою справу, втім, швидко розчарувався. Прикраси сьогодні ніхто не купує. У чому причина невдачі? (Вироблено товар, який вийшов із моди, а тому він не користується попитом.)
VI. Підсумок заняття.
Як визначається актуальність бізнес-продукту? (Існування споживацької потреби, яка пов’язана з бізнес-продуктом, наявність незадоволеного попиту на бізнес-продукт, існування або можливості появи вільної ринкової ніші.)
Які б поради ви дали тим, хто хоче заснувати власну справу? (На перше місце ставиться турбота про покупця; справа, яку ви розпочинаєте, має вам подобатися; потрібно розрахувати свої сили.)
VI. Домашнє завдання
Написати есе на тему: «Чи зможе обраний вашою творчою групою бізнес-продукт зайняти ринкову нішу нашого міста і зацікавити споживачів?».

Роздатковий  матеріал
Вправа «Перевірка ідей».
Учні за допомогою цього переліку питань перевіряють кілька з висунутих ідей. Якщо ідея не спрацювала, то вона не потрібна.
Питання
Так
Ні
Не впевнений
Треба більше інформації
1.     Це законно?
2.     Це спрацює?
3.     Це буде працювати довгий час?
4.     Це можна зробити?
5.     Чи ви можете зробити?
6.     У вас є конкуренти?
7.Чи це краще, ніж у конкурентів?
8.Чи буде на це попит?
9. Яка орієнтовна вартість?
10. Чому це не робили раніше?
11. Це безпечно?
12. Ви можете захистити свої ідеї (патенти, авторські права, торгові марки)?
13. Хто конкретно буде це купувати?
14. Навіщо  їм це купувати?
15. Чи варто розробляти ідею далі?
16. Ви можете зробити зразок?
17. Ви пропонуєте зразок чи послугу?
18. Скільки вам потрібно грошей, щоб почати?
19. Ви маєте необхідні навички чи вам треба найняти когось?
20. Скільки часу ви можете цьому приділяти?
Демонстраційний матеріал
Обмеження та критерії бізнес-ідеї продукту чи послуги створюваної фірми.

1.     Оригінальність і споживчий попит (актуальність);
2.     Реальність виробництва бізнес-продукту;
3.     Прибутковість ідеї бізнес-продукту;
4.     Перспективність (зростання, майбутнє) бізнес-ідеї.