четвер, 20 червня 2013 р.

Сільський зелений туризм

Сільський зелений туризм


Буковинський край є базовим у галузі туризму. Учасники шкільної академієї підприємництва відвідали садибу "Гірська казка" в селі Підзахаричі, де їх радо зустріла господарі Фалафівка Євдокія Іванівна та Фалафівка Василь Васильович. Вони ознайомили учнів з веденням власної справи – розвитком сільського зеленого туризму та ділилися своїми думками стосовно особливостей організації підприємницької діяльності в сфері сільського зеленого туризму.
Сюди приїжджають відпочити й оздоровитися туристи з різних куточків України.
Сільський зелений туризм - це один із напрямків діяльності, за яким можна започаткувати свою власну справу.

вівторок, 4 червня 2013 р.

Психолого-економічне заняття "Моє професійне майбутнє"

Моє професійне майбутнє
Психолого-економічне заняття


Професійне   самовизначення в період ранньої юності дуже важливе. Воно є досить тривалим  і багаторівневим процесом, від якого залежить подальший професійний та особистісний  добробут людиниДля створення програм консультування у профорієнтації потрібно обрати розвивальну  стратегію для професійного самовизначення.  Насамперед слід допомогти побачити й усвідомити свої проблеми, стимулювати розвиток особистості, окреслити зону можливих дій  для розвязання проблеми, висвітлити сильні, слабкі сторони та потенціал людини, означити кроки  до особистісного зростання, розвинути в учнів зацікавленість і потребу в самозміні. Необхідність робити вибір професії — не лише елемент  професійного розвитку, а й можливість відчути власну свободу та відповідальність за те, відбувається.
Гіпотеза полягає в тому, що у підлітковому віці мета життя майже завжди набирає форми  образу майбутньої професії. Саме тому поетапне навчання підлітка вміння самовизначатися у професійній  сфері, формування в ньому  образу свого професійного майбутнього рівнозначне навчанню конструювати свою мету життя.

Мета тренінгу: знаходження власного об-разу «Я», набуття вмінь, необхідних при виборі професії, просування у своєму процесі вибору  фаху, прийняття рішення через побудову життєвої  мети.
Роботу умовно можна поділити на 3 етапи, які включають 7 тренінгових занять:

І.Ознайомчий етап.
Заняття 1. Знайомство.
Заняття 2. Моя лінія життя.
II.      Етап опанування вмінь і прийомів вибору професії.
Заняття 3. Знайомство зі світом професій.
Заняття 4. Уміння приймати рішення.
Заняття 5. Прийоми впевненої поведінки.
III.   Етап створення професійних планів.
Заняття 6. Планування професійного шляху.
Заняття 7. Я і майбутня професія.
ЗАНЯТТЯ 1. ЗНАЙОМСТВО


Мета: сформувати групу учасників, прийняти правила роботи, актуалізувати знання про відомі професії, розвивати логічне мислення.
Вступ. Пояснення структури роботи і мети за­няття
Вправа «Знайомство»
Учасники передають один одному якийсь предмет і розповідають про свої сильні та слабкі сторони, інтереси, захоплення. Потім усі вислов­люють почуття, які виникли під час розповіді про себе.
Вправа «Автобусна зупинка»
Учасники діляться на три групи, у кожної є аркуш паперу, на якому написано «Знати, вміти, відчути». На них вони вказують свої очікування від участі у  занятті, нові знання, навички та відчуття, які хочуть отримати.
Вправа «Найнезвичніша характеристика»
Мета: підвищення рівня орієнтації у світі професій


Учасникам пропонують незвичайні характе­ристики професій, а вони мають назвати, про які спеціальності йдеться (найзеленіший, най- солодший фах).
Вправа «Ланцюг професій»
Вправа полягає у розвитку вміння виділяти спільне й відмінне. Називають професію, в чо­мусь близьку до початкової (металург — кухар — різник — слюсар — автослюсар — таксист).
Вправа «Професія на літеру»
Мета: актуалізація поточних знань і розши­рення знань про світ професій.
Учасники добирають назви професій на літери
М, Н, О, Ч, Ц, Я.
Обговорення заняття. Обмін враженнями

ЗАНЯТТЯ 2. МОЯ ЛІНІЯ ЖИТТЯ
Мета: розвивати навички побудови власної лінії життя й аналізу важливих подій, активізу­вати процес самопізнання.
Привітання та обговорення актуальних відчут­тів, емоцій і очікувань
Обговорення попереднього заняття
Чим запам’яталось? Які думки викликало, що хотілося б обговорити додатково?
Оголошення теми і плану роботи
Методика «Моя лінія життя»
На малюнку зображують свій життєвий шлях у вигляді вектора. Початком є точка народжен­ня, хрестиком позначають себе в поточний момент і вказують вік, кружечком — де хотілося бути, на цьому проміжку вказуються вагомі події чи періоди життя. Планується майбутнє життя.
Вправа «Події мого життя»
Вправа є продовженням попередньої, але під кожною подією відмічають відповіді на запитан­ня: хто допомагав чи допоможе в певній події, хто заважав чи заважатиме, кого найбільше по­радували чи порадуєте, кого засмутили. Зверніть увагу, кого найчастіше згадували.
Вправа «Прогулянка в гори»
Учасники діляться на пари і зображують життя у вигляді гірських вершин — періодів, в яких були найбільші здобутки, називають ці вершини. Потім згадують усі дрібниці важливих подій і розповідають про них одне одному. Головними є почуття, що супроводжували подію.
Вправа «Паркани та яри»
Один з учасників, який сформулював свою професійну мету, сідає навпроти інших. Усі ви­значають складнощі на шляху досягнення цілі та їхнє подолання. Кожен називає проблему, а перший учасник відповідає, пропонуючи свої варіанти відповіді.
Обговорення результатів заняття, отриманих вражень і нових знань
ЗАНЯТТЯ 3. ЗНАЙОМСТВО ЗІ СВІТОМ ПРОФЕСІЙ
Мета: розширення уявлення про світ профе­сій, розвиток позитивного ставлення до різних професій, установлення різниці між професією та спеціальністю.
Привітання та обговорення актуальних відчут­тів, емоцій і очікувань
Обговорення попереднього заняття
Чим запам’яталось? Які думки викликало, що хотілося б обговорити додатково?
Оголошення теми і плану роботи, аналіз афо­ризму
Вправа «Професія — спеціальність»
Пояснення учасникам співвідношення понять «професія» та «спеціальність». Спочатку психолог називає спеціальність, а учні — відповідні їй про­фесії. У наступному завданні називають професії, а учасники — відповідні їм спеціальності.
Вправа «Зірковий час»
Група ділиться на дві команди, їм називають професію і дають час для вибору «радості» (за­ради чого представники цієї професії живуть), що для них головне. Потім по черзі називають радості, визначають, яка з команд найбільш по­вно і правильно назвала «радості».
Вправа «Угадай професію»
Кожній із двох команд дають професію, яку вони, не вказуючи, повинні описати за осно­вними характеристиками. Спробуйте вгадати професію протилежної команди.
Вправа «Радник»
Кожен з учасників стає «профконсультантом» для своїх товаришів. На окремих папірцях необ­хідно написати рекомендації прб вибір професій, навчального закладу.
Обговорення результатів тренінгу, отриманих вражень і нових знаньЗАНЯТТЯ 4. УМІННЯ ПРИЙМАТИ РІШЕННЯ
Мета: конкретизувати власні професійні цілі, допомогти  осмислити відповідальність за правильний вибір професії:
Привітання та обговорення актуальних відчуттів, емоцій  і очікувань
Обговорення попереднього заняття
Чим зппам’яталося? Які думки викликало, що хотілося б обговорити додатково?
Оголошення теми та проведення вправ
Вправа«Жив у бабусі сіренький козлик»
Учасники обговорюють, хто винен у тому, що від козлика  залишились ріжки та ніжки: сам козлик, сірий вовк чи бабуся. Далі малюють діаграму відповідальності за вибір професії: вчителів, батьків, самого себе, друзів, профконсультанта.
Вправа «Силове поле вибору професій»
Група аналізує фактори,  які впливають на професійне  самовизначення: позиція старших членів родини, товаришів, друзів, учителів, власні професійні плани, здібності, поінформованість, улюблені заняття.
Вправа «Гра в лотерею»
Випадковий вибір  професій.
Усі пишуть на 3 папірцях професії, якими хотіли б займатися, потім картки перемішують  і кожен тягне одну із них. Підраховують кількість  збігів професій і людей, які їх написалию, обговорюють, що трапляється, якщо займаєшся  не своєю справою.
Вправа «Продовження казки про зайця»
Психолог  розказує казку до моменту, коли зайцю дали  лисячу шубку, щоб він не змерз.Учасники  діляться на дві групи і придумують продовження казки. Що трапляється з людьми, якщо вони починають виконувати чужу професійну роль?
Обговорення  заняття
Поділіться  отриманими враженнями від нових знань, від позитивних і негативних сторін, складнощів,  цікавого в роботі групи.
ЗАНЯТТЯ 5. ВПЕВНЕНА ПОВЕДІНКА
Мета: набути навичок упевненої поведінки, розвивати  вміння планувати професійне майбутнє, конкретизувати його.
Привітання  та обговорення актуальних відчут­тів, емоцій  і очікувань
Опишіть їх якимось кольором.
Обговорення попереднього заняття
Чим запам’яталося? Які думки викликало, що хотілося б обговорити додатково?
Оголошення теми і плану роботи
Вправа «Мої позитивні риси»
Учасники по черзі кидають один одному м’яча і розповідають про свої сильні сторони.
Вправа «Приймальна комісія»
Оберіть п’ять осіб для уявної приймальної ко­місії. Один з учнів вступає до вишу і намагається пройти співбесіду в цієї приймальної комісії. Обговоріть поведінку та розмову абітурієнта і приймальної комісії.
Вправа «Як ти?»
По черзі сусіду праворуч кажуть про його стан у поточний момент. Той, кому це сказали, сам описує свій настрій.
Вправа «Зустріч через 10 років»
Учасники діляться на пари.
Психолог. Уявіть, що ви зустрілися через 10 років. Що трапилося за цей час? Чим ви займа­єтесь?
Учні по черзі розповідають.
Обговорення заняття
Поділіться отриманими враженнями від но­вих знань, від позитивних і негативних сторін, складнощів, цікавого в роботі групи.
ЗАНЯТТЯ 6. ПЛАНУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОГО ШЛЯХУ
Мета: засвоїти навички самостійного плану­вання професійного шляху, конкретизувати про­фесійні плани, актуалізувати знання про ринок праці.
Привітання та обговорення актуальних відчут­тів, емоцій і очікувань
Опишіть їх якимось кольором.
Обговорення попереднього заняття
Чим запам’яталося? Які думки викликало, що хотілося б обговорити додатково?
Оголошення теми та плану роботи
Вправа «Навчання стратегії вибору»
Обговорення факторів, які необхідно врахо­вувати при виборі професії: подальше майбутнє, професійна мрія, наближення до професійної мети, знання про себе, знання шляхів підготовки для досягнення мети, підготовка до професії, за­пасні варіанти.

Вправа «Помилки при виборі професії»
Учасники намагаються виділити якомога біль­ше помилок при виборі професії: неврахування мінусів професії, вибір через престижність, ви­сока оплата праці, вплив близьких, ототожнення навчального предмета з професією, стереотипи.
Вправа «Інформація про актуальний ринок праці та професійно-навчальний простір»
Учасники діляться на дві команди і готують по­відомлення про спеціальності, які можна отримати в їхньому місті та заклади освіти, які вони знають.
Закріплення матеріалу опитування
   Чи кожен може досягти успіху в будь-якій діяльності?
   Які вимоги висуває професія до людини?
   Що допомагає в опануванні професії?
   Що заважає?
   Що треба враховувати при прийнятті рі­шення при виборі професії?
Обговорення заняття
Поділіться отриманими враженнями від но­вих знань, від позитивних і негативних сторін, складнощів, цікавого в роботі групи.
ЗАНЯТТЯ 7. Я І МАЙБУТНЯ ПРОФЕСІЯ
Мета: узагальнення професійних планів, пе­редбачення можливих професійних перешкод, створення позитивного настрою на подальше планування професійної кар’єри.
Привітання та обговорення актуальних відчут­тів, емоцій і очікувань
Опишіть їх якимось кольором.
Обговорення попереднього заняття
Чим запам’яталося? Які думки викликало, що хотілося б обговорити додатково?
Оголошення теми і плану роботи
Вправа «Якби... я став би...»
Учасники по черзі називають обставини, які впливають на кінцевий вибір професії. Починають словами «Якби у мене...», потім оби­рають обставини, які могли б вплинути на вибір професії. Учні діляться на пари й обговорюють ті обставини, які вони обрали: «Якби... я став би...», роблять висновки.
Вправа «Збираємо валізу»
На папірцях учасники пишуть кожному з гру­пи побажання, які кладуть у «валізу». Побажання мають спонукати кожного замислитися і зважити всі аргументи при виборі кар’єри.
Обговорення результатів заняття
Обмін враженнями та новими знаннями
Анкетування
Психолог. Наш тренінг «Моє професійне май­бутнє» завершується. Наостанок пропоную вам запитання, які допоможуть виявити ваші вра­ження від проведеної роботи та побажання на майбутнє.
1.  Вкажіть ваше прізвище, ім’я, по батькові.
2.  Чи готові ви здійснити свій професійний вибір?
3.  Чи впевнені у своєму виборі? Підкресліть правильну відповідь:
     так;
     сумніваюся;
     ні, невпевнений.
4.  Чи впливав хтось на ваш вибір?
5.  Чи отримали ви достатньо додаткової ін­формації про вибір професії?
6.  Як ви гадаєте, чи допоможуть вам знання, отримані під час тренінгових занять?
7.  Де ви могли б застосувати отримані знання?
8.  Чи хотіли б якимось чином змінити чи до­повнити тренінгову програму?